Computer Service Abonnement

Tijdens een jaarlijkse of halfjaarlijkse onderhoudsbeurt controleren wij de algehele staat van uw computer. De computer wordt softwarematig opgeschoond en er wordt een controle gedaan op spyware en virussen. Daarnaast wordt de beveiliging van uw computer geanalyseerd.

Door dit periodiek onderhoud wordt de kans op storingen verkleind en wordt het functioneren geoptimaliseerd. Ook kunnen onderdelen op tijd vervangen worden, zodat voorkomen wordt dat u onverwachts geen gebruik kunt maken van uw computer of waardevolle bestanden en/of e-mail kwijtraakt.

Kosten

De kosten zijn gebaseerd op één computer of laptop. Uiteraard kunt u met meerdere computers gebruikmaken van het computer service abonnement. Voor meer informatie over de kosten hiervan kijkt u op de pagina Tarieven.

Aanmelden

U kunt het formulier op deze pagina gebruiken om u aan te melden. Geef aan dat het over een computer service abonnement gaat.

Opzegtermijn

Wij hanteren geen opzegtermijn. U ontvangt elk jaar of halfjaar een uitnodiging om een afspraak te maken. Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van het computer service abonnement dan verzoeken wij u vriendelijk dit schriftelijk te bevestigen. Dit kan per e-mail of per post.

Aanmelden Computer Service Abonnement